Sökmotorrankning är grunden för webbsidans popularitet. Medan webbsidor rankas på en position åt gången, ändras deras positioner med ålder, konkurrens och algoritmförändringar av sökmotorer. En domäns sökbarhet beskriver dess framträdande i sökresultaten.

En lägre sökbarhet innebär att din webbplats inte är synlig för de mest relevanta sökfrågorna. Högre söksynlighet innebär å andra sidan att den visas för ett stort antal relevanta sökningar. En hög söksynlighet resulterar i trafik och domänauktoritet.

Google uppdaterar ständigt sina sökalgoritmer, och de vill att du ska ha bästa möjliga position för att få de resultat du vill ha. Det främsta målet med sökmotoroptimering är att skapa kvalitetsinnehåll. I oktober 2019 meddelade Google att man införde BERT-modeller för engelskspråkiga sökningar. Dessa modeller var avsedda att ge mer relevanta sökresultat och förbättra trafikens kvalitet. Dessa förändringar kommer att ha en betydande inverkan på hur du rankas på Google, men de innebär inte att du ska överge SEO helt och hållet.

Sökmotorer analyserar webbsidornas innehåll och struktur för att avgöra hur relevanta de är. Nyckelord är en grundläggande signal för relevans och kan hittas i sidans rubriker och text. Sökmotorer tittar också på anonymiserade sökdata för att avgöra vilka sökord människor använder för att hitta din webbplats. Genom att optimera dessa delar av din webbplats kan du locka till dig mer målinriktade kunder och öka din webbplats rankning. Sedan kan du börja skapa nytt och förbättrat innehåll baserat på dessa resultat.

Sökmotoroptimering – hur du optimerar din webbplats för sökmotorer

Sökmotoroptimering är en viktig process som förbättrar din webbplats synlighet och därmed kvaliteten och kvantiteten av trafik. SEO innebär dock inte att fylla dina sidor med nyckelord. Den fokuserar på centrala webbvitala faktorer som hastighet, mobilvänlighet, innehåll och interaktivitet. För att få en hög placering i sökmotorerna måste din webbplats vara optimerad för sökmotorerna, och det ska vara lätt för människor att hitta den information de behöver.

När en användare söker efter en produkt eller tjänst skannar sökmotorns crawler HTML-koden på din webbplats för att hitta relevant innehåll. Dessa crawlers analyserar miljarder webbsidor och förstår deras relationer, vilket hjälper till att avgöra var de ska placeras på sökresultatsidorna (SERP).

Om ditt innehåll innehåller ett enda nyckelord, se till att det finns olika varianter av det. Om din sida till exempel fokuserar på äpplen, använd både huvudnyckelordet och ett relaterat nyckelord. Genom att införliva båda kommer din webbplats att få bästa möjliga SEO-synlighet. ALT-taggen är den text som webbläsarna visar i stället för bilden, och sökmotorerna använder den för att avgöra hur relevant din sida är. Genom att använda semantiska nyckelord för att lägga till relevans till ditt innehåll kan du uppnå höga placeringar i sökmotorerna.

Förutom innehållet påverkar SEO för en webbsida också hur Google presenterar den i sökresultaten. Det är viktigt att optimera innehållet för nyckelord som är relaterade till produkten eller tjänsten. Featured snippets och andra element i sökningen drar värdefull information till SERP. Ju mer relevant ditt innehåll är, desto större är sannolikheten att din webbplats kommer att listas i SERP. Du bör också försöka skapa en webbplats som tillgodoser dina kunders behov.

Hur du ökar din webbplats ranking